Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Koło

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Kontakt (2)
    Dane podstawowe (1)
    Władze Gminy (1)
    Konta bankowe (1)
    Sprawozdania finansowe (1)

Ogłoszenia
    Aktualności (175)
    Unia Europejska (0)
        Przydatne Adresy (1)
    Obwieszczenia (206)
    Sesje Rady Gminy (15)
    Zlecanie zadań publicznych (30)
    Informacja dla osób słabo słyszących i głuchoniemych (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (5)
    Nabór (4)
    Ostrzeżenia GCZK (9)

Pomoc dla rodzin wielodzietnych
    Informacje na stronach GOPS w Kole (1)

Organy
    Wójt Gminy Koło (1)
    Rada Gminy w Kole (1)
        Skład rady (1)
        Przewodniczący rady (1)
        Komisje (1)
        Wiceprzewodnicząca rady (1)
        Dyżury radnych (0)
        Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy w Kole. (1)
        Rejestr interpelacji zapytań i wniosków Radnych Gminy Koło - Kadencja 2018-2023 (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Sołectwa (4)
    Jednostki OSP Gminy Koło (1)
    Informacje dla ludności (18)
    Rewitalizacja (2)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia - młodociani pracownicy (1)
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
    Koordynatorzy Gminy Koło Ds. dostępności cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej oraz Ds. dostępności architektonicznej (2)
    System Informacji Przestrzennej Gminy Koło (1)
    Raport o stanie gminy (1)
    Psy do adppcji (1)
    Rejestr instytucji kultury (1)

Urząd Gminy
    Jednostki organizacyjne (5)
    Akt powołania Gminy Koło (1)
    Struktura organizacyjna (2)
    Pliki do pobrania (9)
        Wzory wniosków i druków - Gospodarka Grunrami i Nieruchomościami (2)
        Wzory wniosków i druki - Ewidencja Ludności - Dowody Osobiste (1)
        Wzory wniosków i druki - Ochrona środowiska, rolnictwo (1)
        Wzory wniosków i druków - wodociągi i kanalizacja (4)
        Ewidencja Działalności Gospodarczej (1)
        Wzory wniosków i druków - Drogi Gminne (5)
    Badania przydatności wody do spożycia (3)
    Oświadczenia (1)
        Wójt Gminy (1)
        Sekretarz Gminy (0)
        Zastępca Wójta (0)
        Skarbnik Gminy (0)
        Radni Gminy (7)
        Dyrektorzy jednostek oświatowych (0)
        Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta (0)
    Petycje (3)
    Skargi i wnioski (1)
    Program Ochrony Zabytków (1)
    Wysokość opłat za wodę i ścieki (1)
    Kontrola zarządcza (1)

Rolnictwo
    Odbiór folii rolniczej (2)
    Zwrot podatku akcyzowego (2)
    Szkody w rolnictwie (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (2)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Budżet (0)
        2010 (1)
        2011 (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2012 (2)
        2013 (1)
            Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2017 (2)
        2018 (2)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (1)
        2022 (2)
        2023 (2)
    Podatki (10)
    Zagospodarowanie przestrzenne (6)

Przetargi
    Przetargi (0)
        Aktualne (84)
        Platforma zakupowa (1)
    Zapytania ofertowe (0)
        2023 (2)
        2022 (1)
        2021 (3)
        2020 (8)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (13)

Gospodarka odpadami komunalnymi
    Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców (1)
    Harmonogram wywozu odpadów (1)
    Terminy opłat za odpady (2)
    Kampania informacyjna (3)
    Zbiórka przeterminowanych leków (1)
    Deklaracja o wysokości opłaty (2)
    Podmioty odbierające odpady komunalne (1)
    Miejsca zagospodarowania odpadów (1)
    Punkty selektywnego zbierania odpadów (1)
    Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku (1)
    Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu (1)
    Rejestr działalności regulowanej (1)
    Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami (9)

Ochrona środowiska
    Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (2)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (4)
    Program Ochrony Środowiska (1)
    Usuwanie azbestu (4)
    Informacje o środowisku (1)
    Wykaz firm opróżniających zbiorniki (1)
    Informacja w sprawie zgłaszania usunięcia drzew (1)
    Przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)
    Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (1)

Wybory i referenda
    Wybory prezydenckie (0)
        Wybory prezydenckie 2020 (12)
    Wybory samorządowe (1)
    Referendum (1)
    Wybory parlamentarne (0)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego (4)
    Wybory do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej (1)

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Koło
    Zespół Interdyscyplinarny (4)
    Wniosek o zwołanie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego (1)
    Regulamin Zespołu (1)

Informacje kół łowieckich
    Kalendarz polowań (2)

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2)
    Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
    Kampanie (1)
    Procedura kontroli przedsiebiorców (1)
    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (1)
    Przydatne linki (13)
    Ponowne wykorzystanie (1)
    Archiwum (0)
    Dostępność (4)
    Apele, Informacje (1)
    Cyberbezpieczeństwo (1)

Ochrona danych osobowych
    Klauzule informacyjne (2)
    Ponowne wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij