Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Koło

Kolorowy pasek

Wstęp deklaracji


Urząd Gminy w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej https://gmina-kolo.bip.net.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej https://gmina-kolo.bip.net.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy w Kole
ul. Henryka Sienkiewicza 23

62-600 Koło
tel. 63 272 03 65

 

Interesanci ze szczególnymi potrzebami mogą kontaktować się z Urzędem z wykorzystaniem wiadomości SMS/MMS pod numerem telefonu 604 921 363.
email:sekretariat@gminakolo.pl

elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /gmina_kolo/skrytka
Adres strony internetowej podmiotu: https://gmina-kolo.bip.net.pl/
Data sporządzenia aktualizacji: 2021.12.01


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.12.01
Data publikacji strony internetowej: 2011.01.03

 

Strona informacyjna https://gmina-kolo.bip.net.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • publikowane zdjęcia  nie posiadają opisu alternatywnego;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Gminy w Kole.

Ułatwienia na stronie informacyjnej https://gmina-kolo.bip.net.pl/

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • mapa strony,
 • strona jest dostępna z poziomu klawiatury,
 • strona nie ogranicza użytkownikowi czasu na wykonanie jakiejkolwiek czynności,
 • wyszukiwarka strony  posiada etykietę w nazwie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy w Kole:

Pani Agnieszka Kowalczykowska

e- mail:oc@gminakolo.pl

Telefon: 63 240 70 04

 

Koordynator do spraw dostępnościcyfrowej i informacyjno - komunikacyjnejw Urzędzie Gminy w Kole:

Pan Piotr Górski

e- mail: piotr.gorski@gminakolo.pl

Telefon: 63 240 07 06


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Urzędu Gminy w Kole przy ul. Henryka Sienkiewicza 23 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.    Urząd Gminy zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Kole i zajmuje pomieszczenia na II piętrze budynku.

2.    Brak oznakowania w formie dotykowej oraz brak jest pochwytów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

3.    Na wprost wejścia z głównej klatki schodowej umieszczona jest tablica informacyjna z wykazem pomieszczeń  i numeracja poszczególnych pokoi.

 

4.    Do budynku przynależy parking z wyznaczonymi 2 miejscami parkingowymi  dla osób z niepełnosprawnością.

5.    Do wejścia głównego prowadzą 5-stopniowe schody zewnętrzne. Wejście oraz schody są zadaszone,  nawierzchnia schodów jest wykonana z materiału antypoślizgowego. Główne wejście do budynku prowadzi przez wiatrołap, w którym  znajdują się chody wewnętrzne 4-stopniowe. Z wiatrołapu do wnętrza budynku prowadzą drzwi automatyczne.

6.    Budynek ma wejście drugie od strony ul. Wojciechowskiego, do którego prowadzą pochylnia i schody. Wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich prowadzi przez przedsionek, którego można przejść klatka schodową na kondygnacje budynku lub przejść do części budynku,  którym znajduje się winda. Pochylnia  od strony ul. Wojciechowskiego zapewnia  możliwość wejścia do Urzędu między innymi osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, osobom starszym, opiekunom z dziećmi na wózkach dziecięcych.

7.    W urzędzie nie zaplanowano miejsca na przewijak,  brak wyznaczonego miejsca do karmienia dziecka piersią, brak kącika zabaw dla dzieci.

8.    Na parterze budynku znajduje się toaleta  z kabiną dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest wyposażona w system alarmowy

9.    Na II piętrze w pokoju nr  210 znajduje się Sekretariat Urzędu Gminy w Kole.

10. W budynku dostępny jest dźwig osobowy. Szerokość wejścia 76 cm,  wymiary kabiny 87 cm x 98 cm. W kabinie dźwigu  na przyciskach umieszczono informacje w języku Braille’a oraz zapewniono informację głosową.

11. W budynku są wyznaczone i oznakowane drogi ewakuacyjne. Brak oznakowania w formie dotykowej.

12. Budynek wyposażony jest w system dźwiękowego powiadamiania alarmowego, brak sygnalizacji wizualnej.

13. Brak jest sprzętu do ewakuacji osób z niepełno sprawnościami, starszych lub omdlałych, brak stref oczekiwania na ewakuację.

14. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i nie trzeba zgłaszać wcześniej tego faktu.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

1.    Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspierające słyszenie (pętle indukcyjne, System FM, System BT).

2.    W urzędzie znajduje się pokój cichej obsługi do komunikacji z osobami słabo słyszącymi, osobami  z autyzmem, osobami, które  czują się niekomfortowo w pokojach Urzędu Gminy w Kole. Pokój cichej znajduje się na I piętrze budynku w pokoju nr 101. Pokój cichej obsługi jest dostępny w każdy poniedziałek w godzinach 7.30 – 14.00.

 

 

3.    W urzędzie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 4 dni roboczych przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy w Kole. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożyć w sekretariacie Urzędu lub poprzez inną osobę telefonicznie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy – złóż wniosek.

 

4.    Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy; Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.W  celu zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku -  istnieje możliwość, aby pracownik zszedł  do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Urzędu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.

Wnioski o zapewnienie dostępności można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożyć w sekretariacie Urzędu lub poprzez inną osobę telefonicznie.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

 

Załączniki:

Wniosek o zapewnienie dostępnosci

https://gmina-kolo.bip.net.pl/?a=2093

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

https://gmina-kolo.bip.net.pl/?a=2092

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy w Kole - tekst łatwy do czytania

https://gmina-kolo.bip.net.pl/?a=2094

Informacja o zakresie działalności Urzędu - tekst odczytywalny maszynowo

https://gmina-kolo.bip.net.pl/?a=2095

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij