obrazek

 

Nasza gmina przystąpiła do trzeciej edycji kampanii edukacyjnej: „POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE” organizowanej przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji, Nadrzędnym celem kampanii jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.


W ramach kampanii w sklepach na terenie Gminy Koło zostało przeprowadzone badanie, mające na celu określenie skali problemu sprzedaży alkoholu małoletnim.

Kolejnym krokiem była dystrybucja plakatów i ulotek kampanii.

Właściciele i personel punktów sprzedaży alkoholu zostali zaproszeni na szkolenie z zakresu zasad odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

Za współpracę i udział w szkoleniu dziękujemy: Pani Alicji Bąk – Żurawik, Pani Beacie Sikorskiej, Pani Halinie Stasiak, Pani Halinie Tomczyk, Pani Magdzie Mirosławie, Pani Barbarze Andrzejewskiej, Pani Krystynie Szymkowskiej, Pani Katarzynie Winiarz, Pani Zofii Zawarskiej, Panu Radosławowi Zawarskiemu, Pani Annie Witaszek, Pani Sylwii Perkowskiej.


Każdy z uczestników otrzymał imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

www.pozorymylą.pl