INFORMACJA  O  ZBIERAJĄCYCH  ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY  I ELEKTRONICZNY  POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

         Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2017 r., poz. 1289 ze zm.),Wójt Gminy Koło informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany przez firmę:

COSTER-ELEKTRO ODPADY Piotr Majczak z siedzibą w miejscowości Powiercie-Kolonia 26B, 62-600 Koło

Adres punktu zbierania: Powiercie-Kolonia 26B, 62-600 Koło.