Informacja dla osób słabo słyszących i głuchoniemych

            W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243). Urząd Gminy w Kole udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie:

               -  poczta elektroniczna – sekretariat@gminakolo.lh.pl

               -  faks: +48 63 27 20 365

Ponadto w Urzędzie Gminy w Kole jedna osoba umie posługiwać się językiem migowym.

 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Ustawa daje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego.