Wójt Gminy Koło - MARIUSZ RYBCZYŃSKI 

Tel./fax  063 2720166, 063 2720365

e-mail:  sekretariat@gminakolo.lh.pl

Wójt Gminy Koło przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 16.00