Santander Bank Polska S.A.

NR 67 1090 1203 0000 0000 2000 5869

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na konto bankowe:
 
56 1090 1203 0000 0001 1126 0951