Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek

Kształcenia i Studiów Samorządowych" (WOKiSS)
ul. Wawrzyniaka 37, 60-504 Poznań
kontakt telefoniczny: 0 61 8475422
0 61 8475422 Faks: 0 61 624 37 64
 
Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"
ul.Chopina 1262-511 Kramsk
tel. 063 2462911 063 246291fax 063 2470311