Sprawy techniczne - Grzegorz Zięba

Nadzór merytoryczny - Żaneta Siwińska

 

063 2720166, 0632720365

sekretariat@gminakolo.lh.pl