INFORMACJA O ŚRODOWISKU

Zgodnie z obowiązkiem określonym w par. 2 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 110, poz. 1058), Urząd Gminy w Kole przedstawia spis
kart zawierających informację o środowisku i jego ochronie

 

Link do opublikowanych kart.