BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

obrazek

URZĄD GMINY KOŁO

 

 

 

UWAGA !!! Zmiana numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na następujący rachunek bankowy:

56 1090 1203 0000 0001 1126 0951

lub w kasie Urzędu Gminy w Kole.